Skip to main content

Coplas gallegas con GPT-3

fonte: Neuronas Muertas

A intelixencia artificial é o uso de ordenadores para replicar, imitar ou adaptar algoritmos co fin de realizar tarefas que serían difíciles ou custosas para os cerebros vivos naturais. Isto inclúe a visión por ordenador e o recoñecemento de voz, entre outras moitas capacidades.
Juan Alonso xunto co equipo PAMP! Están tentando crear un modelo xenerativo de coplas en lingua galega, unha auténtica loucura. Isto conseguirase coa rede neuronal GPT-3 que utilizamos como entrada para unha función xeradora, cuxo cálculo mixto é escrito e resolto pola máquina vectorial que calcula a súa saída.
Neste artigo desglosa paso a paso as ferramentas empregadas para levar a cabo o proxecto AI-Lalelos. Se non sabías que quedaron segundos no Concurso Internacional de Canción AI.