O caixón das cantigas tradicionais

Arquivo de cantigas

"Estrofas con versos de 8 sílabas métricas
e rimas en versos pares"

Cantigas

537

Paprikas

74

Escoitas

164

Bitácoras

199