que coplas podo peneirar...

...por versos

Escolle:

Forma:

(copla -de 4 versos-, tercetiño -de 3- ou seguidiña -de 5 versos curtos-)

Función:

se é unha cantiga específica para algún uso concreto -como "desafio" ou "aña"- ou de carácter xeral para a festa -con nomes distintos segundo

Temática:

Unha selección variada das mais senlleiras.