Skip to main content

Quen Seiturará? - de Adela Otero

O rural está morrendo. As aldeas quedan baleiras, só ocupadas por persoas maiores que manteñen con forza a pouca vida que queda. Lugares que no seu día foron fonte de ledicia, de traballo, de vida... e dos que só quedan os recordos de quen segue en pé para contalos.

A Casimiro, por gardar do rural.

Unha curtametraxe de Adela Otero Vázquez

video, documental